Cookie beleid sc Woerden

De website van sc Woerden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Clubregels

Gedragscode SC Woerden

Versie 1.5 - 2023

1. Inleiding

SC Woerden wil dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden tijdens het voetballen vinden we belangrijk. Onze club wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. SC Woerden wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Deze gedragsregels kunnen daarbij helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen deze gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers van minderjarige leden hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van onze gezamenlijke gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden, medewerk(st)ers (vrijwilligers, stagiaires en betaalde krachten) en bezoekers. Iedereen bij SC Woerden kent de gedragscode, die moet worden uitgedragen en nageleefd. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte behoren te zijn. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

3. Algemene gedragsregels

SC Woerden vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na het voetballen bij de club. Deze algemene regels gelden tijdens het voetballen en op ons complex.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Ook in het beleidsplan 2021-2026 staan normen en waarden vermeld.


Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

 • Glas- en aardewerk blijven binnen.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken en reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan op de trap en de bovenverdieping.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto's worden geparkeerd in de daarvoor bedoelde parkeervakken.
 • De toegangen naar de velden blijven in het belang van de veiligheid vrij.
 • Matig snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • De nooduitgangen op het complex laten we vrij.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.


4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als leden van SC Woerden de kern van de voetbalvereniging.

De speler:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van SC Woerden maar doet dat niet tijdens de trainingen.
 • Draagt zijn/haar door de club beschikbaar gestelde trainingspak alleen op wedstrijddagen en rondom de wedstrijd. Buiten de wedstrijden om is het dragen van dit pak niet toegestaan.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Accepteert beslissingen van scheids- en grensrechters ook al is hij/zij het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen die de club ter beschikking stelt, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voor de kleedkamer in te gaan.
 • Dient na training en wedstrijd te douchen.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.


5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.

De begeleider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.


Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 • Deelneemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • De teamkleding bewaakt.
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan: hoofd jeugdopleidingen, coördinator jeugd, of enig ander bestuurslid van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:

Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

 • Ziet erop toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.


Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 • Deelneemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Erop toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan: hoofd jeugdopleidingen, coördinator jeugd of enig ander bestuurslid van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.


7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 • Begeeft zich niet in de dug-out, die alleen voor spelers en begeleiding bedoeld is.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).


Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Erop toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.


Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij: hoofd jeugdopleidingen, coördinator jeugd of enig ander bestuurslid van de vereniging.

 

8. Gedragsregels voor de medewerk(st)er

Voor elke medewerk(st)er (vrijwilliger, stagiaire, betaalde kracht), wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk. Maar ook de medewerk(st)er maakt afspraken met de club.

De medewerk(st)er:

 • Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team. Of indien dit niet mogelijk is met: hoofd jeugdopleidingen, coördinator jeugd of enig ander bestuurslid van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van SC Woerden.

 

9. Gedragsregels voor de sportverzorger

De sportverzorger bij SC Woerden neemt maatregelen, geeft adviezen en past zijn of haar vaardigheden toe op het gebied van massage, verzorging en blessurepreventie. Bij SC Woerden zijn alleen sportverzorgers actief welke aangesteld zijn door het bestuur.

De sportverzorger:

 • Voorafgaand aan deze aanstelling is getoetst dat de sportverzorger een VOG kan aantonen
 • Past alleen massage/verzorging toe bij minderjarigen na toestemming van ouder/voogd
 • Bij het geven van massage, verzorging en/of blessurepreventie in de fysioruimte van SC Woerden, hanteren we het “4 ogen principe” of staat de deur open.

Het “4 ogen principe” houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een sportverzorger. Een sportverzorger mag nog steeds alleen met de sporter in de ruimte aanwezig zijn zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren.

 

10. Gedragsregels voor een open, transparante en veilige omgeving

Veel grenzen in het contact tussen medewerk(st)ers en minderjarige leden aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen medewerk(st)ers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze medewerk(st)ers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én medewerk(st)ers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.


De gedragsregels voor medewerk(st)ers:

 1. De medewerk(st)er moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De medewerk(st)er onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De medewerk(st)er dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De medewerk(st)er onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De medewerk(st)er mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De medewerk(st)er zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De medewerk(st)er heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de medewerk(st)er gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De medewerk(st)er krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerk(st)er in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd via een sanctieprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte tijd, langere tijd of permanent uitsluiten van werkzaamheden met minderjarigen.  Deze sanctie wordt ook opgenomen in het medewerkersregister van SC Woerden.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

In deze paragraaf zijn hierboven de gedragsregels naar minderjarigen beschreven. De gedragsregels gelden ook naar volwassen leden.

11. VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Medewerk(st)ers die in aanraking komen met minderjarige leden (trainers en begeleiders), en medewerk(st)ers die overdags op het complex verblijven tegelijk met de activiteiten van de BSO, dienen een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te tonen. Het proces van aanvraag wordt door SC Woerden ondersteund.

Onderdeel van dit proces is dat dit gedragscode document aantoonbaar beschikbaar gesteld wordt, inclusief vermelding van de meest belangrijke paragraaf “10. Gedragsregels voor een open, transparante en veilige omgeving”, inclusief de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door SC Woerden wordt gevoerd. 


12. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag en zondag voor 12:30 niet toegestaan.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken doordeweeks ten tijde van de trainingen van de jeugd is niet toegestaan. Dus mag pas na 20:30.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het clubgebouw (inclusief de kleedkamers), op de velden en in dug-outs van onze sportvereniging.
 • Tijdens wedstrijden is het niet toegestaan om op ons complex te roken. Uitzondering daarop is het uiteinde van de tribune, aan de kant van het spoor. De maatregel geldt tot een kwartier na de laatste wedstrijd.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een schorsing.


Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.


13. Sancties

Overtreding van gedragsregels leidt tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.


Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt ook een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.

Voor de KNVB handleiding tuchtzaken amateurvoetbal zie https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27241/handleiding-tuchtzaken-av---seizoen-2022-2023-


14. Tot slot

Met deze gedragsregels gaan wij ervan uit dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden tijdens het voetballen vinden we belangrijk. Het bestuur en de betreffende commissies dragen deze gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van onze gezamenlijke gedragsregels. Want: de club..... dat zijn wij allen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!