Lid worden

Lidmaatschap

Lid worden

 

Wilt u lid worden gebruik ons online inschrijfformulier: inschrijfformulier.

 

Heeft u eventueel aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen met de technische commissie: tc@scwoerden.nl.

 

Contributie

 

De contributiebedragen per categorie zijn per 1 juli 2018 (ongewijzigd voor seizoenen 2019-2020 en 2020-2021) als volgt:

Categorie                                                                Bedrag

Senior leden

 Spelend                                                                 € 260,00

 Spelend (student)                                                  € 175,00

 Niet-spelend                                                          € 135,00

Junioren 

 O19/O18                                                                € 175,00

 O17/O16                                                                € 170,00

 O15/O14                                                                € 155,00

Pupillen 

 O13/-/O8                                                               € 135,00

 O7                                                                           € 15,00

 Champions League                                                  € 15,00

 Talentjes                                                             vrijgesteld

Donateurs

 Donateurs                                                                € 65,00

 Donateurs 65+                                                         € 60,00

Aanvullend hierop:

Kleding/shirtwasvergoeding                                    € 17,50

Vrijwilligersvergoeding senioren                             € 50,00

Vrijwilligersvergoeding studenten en jeugd            € 35,00

 

Studententarief:

 

Voor de toepassing van het studententarief gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 

  • Het senior lid is bij aanvang van het seizoen maximaal 25 jaar oud en kan aantonen dat hij of zij student is
  • Het senior lid dient een vrijwilligerstaak te vervullen binnen SC Woerden en heeft geen recht op het declareren van de vrijwilligersvergoeding

 

Kleding/shirtwasvergoeding

 

De kleding/shirtwasvergoeding wordt alleen in rekening gebracht bij spelende leden. Ook onze Championsleague deelnemers zijn hiervan vrijgesteld.

 

Vrijwilligersvergoeding

 

De vrijwilligersvergoeding wordt alleen in rekening gebracht bij spelende leden. Ook onze Champions League deelnemers zijn hiervan vrijgesteld.

 

Overige spelregels

 

Een lidmaatschap wordt steeds voor een heel seizoen aangegaan (1 juli tot en met 30 juni) en bij niet tijdige schriftelijke opzegging voor een heel jaar verlengd.

 

Voor de indeling van de contributiecategorie is het geboortejaar leidend.

 

ClubCollect

 

Voor de contributie-inning maken wij gebruik van ClubCollect. Van belang is het hierbij dat u aan moet geven of u via iDeal of automatische incasso wilt betalen, ook als u hiervoor al eerder toestemming hebt gegeven.

 

De contributieverwerking vindt met de grootste zorgvuldigheid plaats, helaas komt het soms voor dat wijzigingen nog niet zijn verwerkt of wellicht nog niet zijn doorgegeven aan de ledenadministratie. Mocht u dus fouten aantreffen wilt u ons hierover dan informeren via de e-mail: contributie@scwoerden.nl.

 

Wanneer u nog verdere vragen heeft over uw contributie neemt u dan contact op met Harry de Jong (contributie-administratie) of Peter Koot (penningmeester). Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

Bij zelf overmaken, het verzoek om over te boeken naar bankrekeningnummer SC Woerden : NL37 RABO 0331 1239 24 t.n.v. SC Woerden.

 

Opzeggingen, mutaties, en adreswijzigingen

Alle mutaties en adreswijzigingen kunt u hier doorgeven

Opzeggen lidmaatschap: kan alleen bij de ledenadministratie (en dus niet bij trainers en/of leiders!) schriftelijk naar bovenstaand (email)adres, uiterlijk voor 1 juli. U krijgt altijd een bevestiging van uw opzegging!
 
Overschrijvingen

Actieve voetballers die naar een andere vereniging willen dienen overgeschreven te worden. Wilt u van de SC Woerden overschrijven naar een andere vereniging dient u via de nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier te krijgen. Na het invullen van de gegevens van de nieuwe vereniging en de persoonlijke gegevens kan er een afspraak gemaakt worden met de ledenadministratie om het gedeelte van de SC Woerden aan te vullen en de overschrijving af te ronden.

Voor overschrijvingen naar de SC Woerden vanaf een andere vereniging geldt de procedure andersom. Om de overschrijvingsprocedure te starten kan een afspraak gemaakt worden met de ledenadminstratie.

Voorwaarden om voor overschrijving in aanmerking te komen zijn landelijk bepaald;

  • sluiting overschrijving - 15 juni
  • verplichtingen aan vereniging waar vertrokken wordt zijn voldaan. (contributie is betaald, materiaal in bruikleen is geretouneerd of bij verlies/beschadiging vergoed)
  • overschrijven in een lopend seizoen worden door de KNVB slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend

 afspraak maken

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!